Login

BRØNDERSLEV FLYTTEFORRETNING igen i smuldt vande….

Ovenpå en kort og turbulent periode er flytteaktiviteterne i Brønderslev Flytteforretning igen kommet i smuldt vande og på sikre hænder.

Aktiviterne og domicilet i Brønderslev er overtaget af Danmarks største gruppe af flytte- og relocation selskaber, hvor bl.a det navnkundige og hæderkronede selskab, MØBELTRANSPORT DANMARK A/S med terminaler i Aarhus, Odense, København, Hillerød, Stockholm og Malaga indgår.

Møbeltransport Danmark åbnede i Aalborg tilbage i 2009 og købet af Brønderslev Flytteforretning ses som et vigtigt led i vores strategiske ønske om at udvikle vore nordjyske aktiviteter yderligere i en stærk lokal platform, der understøtter vore kerneydelser indenfor flytning og relocation både nationalt og internationalt.

Fra den 18. januar samles alle nordjyske aktiviteter på Brønderslev Flytteforretnings moderne lager og kontor faciliteter i Erhvervsparken 31 i Brønderslev og begge firmanavne, Møbeltransport Danmark og Brønderslev Flytteforretning vil fremadrettet blive anvendt i bestræbelserne på at styrke og udbygge gruppens samlede aktiviteter i Nordjylland, hvilket blandt andet medfører, at gamle såvel som nye kunder nu lokalt får adgang til en meget bred vifte af flytte- og relocation service ydelser både nationalt i Danmark og internationalt.

Contact us

Erhvervsparken 31
9700 Brønderslev
TLF.: +45 98 82 31 22
Email: info@brflyt.dk

Kontortid:
Mandag – torsdag: kl. 08.00 - 16.00
Fredag: kl. 08.00 - 15.00